Nr postępowania DZ.TI.341.39.2017

Zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w sezonie zimowym 2017/2018

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 25.034.061,00 zł brutto, w tym na:
Część 1 – 4.266.927,00 zł;
Część 2 – 3.192.394,00 zł;
Część 3 - 3.339.687,00 zł;
Część 4 - 3.171.963,00 zł;
Część 5 - 3.967.695,00 zł;
Część 6 - 4.508.411,00 zł;
Część 7 - 2.586.984,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Część 1 4.524.534,72
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia: KDS Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań oraz Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań Część 2 3.385.296,72
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia:
SUEZ Zachód Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 13,
54-530 Wrocław oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań
Część 3 3.507.375,60
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia:
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz  Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Komunalnych SAN-EKO, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań
Część 4 3.414.853,86
Część 5 4.124.012,11
Część 7 2.690.494,77
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Część 6 4.733.413,20
Data zamieszczenia informacji 2017-08-02