Nr postępowania DZ.EL.341.62.2017

Dostawa przycisków sterowniczych dla pieszych

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 280 000,00 zł brutto
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji (miesiące)
Kryterium III
Wysokość kary umownej (%)
1 LUVIA Grzegorz Beta
ul. M. Wicherkiewiczowej 7
64-500 Szamotuły
404 670,00 36 0,2
Data zamieszczenia informacji 2017-08-03