Nr postępowania DZ.TBU.341.61.2017

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Jasna Rola i Błażeja w Poznaniu

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 295 000,00 zł brutto
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1. SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.
ul. Podgórna 6
62-051 Łęczyca
 
206 742,83 72
2. Zakład Usługowy INSTALTECH Hubert Perz
ul. Wawrzyniaka 5
63-020 Zaniemyśl
 
461 334,43 60
 
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-08-04