Nr postępowania DZ.TBU.341.59.2017

Budowa dróg pieszo rowerowych w ul. Piłsudskiego w rejonie przystanków autobusowych przy os. Oświecenia w Poznaniu

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 252.067,06 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 291.953,97 72
2 BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 294.241,83 72
3 Dariusz Białobrzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa, os. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno 373.618,00 72

 
Data zamieszczenia informacji 2017-08-04