Nr postępowania DZ.TBU.341.60.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Jabłonkowskiej w Poznaniu

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 172.600,00 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowe
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 189.833,44 72 Beton o parametrach C 12/15
2 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 207.074,31 72 Beton o parametrach C 12/15
3 Dariusz Białobrzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa, os. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno 207.355,49 72 Beton o parametrach C 12/15
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-08-07