Nr postępowania DZ.IS.341.63.2017

Wykonanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych Global Traffic Systems na terenie miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 246 000,00 zł brutto
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
Kryterium
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 Global Traffic Systems Sp. z o.o.
ul. Szamotulska 67
62-081 Baranowo
114 850,02  
36
2 IT & ITS Engineering Sp. z o.o.
ul. Leśna 13
62-080 Jankowice
148 802,94  
36
Data zamieszczenia informacji 2017-08-09