*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne - specyfikacja

Treść zamówienia: przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie w stałej sprawmości technicznej urządzeń poboru opłat w poznańskiej SPP
Nazwa firmy
Adres
Tel
Fax
E-mail
Os. kontaktowa
Dowiedz się więcej