*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne - specyfikacja

Treść zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na wprowadzeniu stałej organizacji ruchu – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jugosłowiańska – wyjazd z osiedla
Nazwa firmy
Adres
Tel
Fax
E-mail
Os. kontaktowa
Dowiedz się więcej