*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne - specyfikacja

Treść zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na wybranych skrzyżowaniach w Poznaniu tj. Słowiańska – Piątkowska; Serbska - Naramowicka; Kurpińskiego – Wojciechowskiego
Nazwa firmy
Adres
Tel
Fax
E-mail
Os. kontaktowa
Dowiedz się więcej