*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne - specyfikacja

Treść zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji Global Traffic Systems na terenie miasta Poznania w latach 2018-2020.
Nazwa firmy
Adres
Tel
Fax
E-mail
Os. kontaktowa
Dowiedz się więcej