*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne - specyfikacja

Treść zamówienia: przetarg nieograniczony pn. Wdrożenie kontraruchu rowerowego na wybranych ulicach na Grunwaldzie w ramach projektu „Kontraruch Rowerowy na Grunwaldzie"
Nazwa firmy
Adres
Tel
Fax
E-mail
Os. kontaktowa
Dowiedz się więcej