*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne - specyfikacja

Treść zamówienia: Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni jezdni z kostki kamiennej rzędowej w Poznaniu w ul. Wodnej na odcinku od Placu Kolegiackiego do ul. Klasztornej oraz w ul. Ślusarskiej na odcinku od Placu Kolegiackiego do ul. Woźnej
Nazwa firmy
Adres
Tel
Fax
E-mail
Os. kontaktowa
Dowiedz się więcej