*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne - specyfikacja

Treść zamówienia: Przetarg nieograniczony na obsadzenia zielenią na terenie ulic miasta Poznania dzielnica Grunwald i Jeżyce
Nazwa firmy
Adres
Tel
Fax
E-mail
Os. kontaktowa
Dowiedz się więcej