*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne - specyfikacja

Treść zamówienia: Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cytrynowej, ul. Migdałowej i ul. Pomarańczowej w Poznaniu
Nazwa firmy
Adres
Tel
Fax
E-mail
Os. kontaktowa
Dowiedz się więcej