*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne - specyfikacja

Treść zamówienia: przetarg nieograniczony na wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Poznania z użyciem sprzętu i materiałów wykonawcy w latach 2018 – 2020
Nazwa firmy
Adres
Tel
Fax
E-mail
Os. kontaktowa
Dowiedz się więcej