Nr postępowania DZ/IB/341/152/06

Roboty budowlane w zakresie budowy trasy tramwajowej od ul. Podgórnej do ul. Jana Pawła II w Poznaniu, na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Podgórnej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 ? 2006, Nr Projektu Z/2.30/I/1.6/23/05

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Torpol Sp. z o.o., ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMONT ?KOSTRZYN WLKP Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28 c, 62-025 Kostrzyn Wlkp.; Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych S.A., ul. Chłapowskiego 19, 61-503 Poznań z ceną brutto: 41.821.484,91 zł
Data zamieszczenia informacji