Nr postępowania DZ/IB/341/73/13

Zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w okresie od 16 października 2013r. do 15 kwietnia 2014r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone przez: konsorcjum firm skład, którego tworzą: SITA Zachód Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław (lider konsorcjum) oraz Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?ALKOM? Firma Handlowo ? Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań (partner konsorcjum), z ceną brutto: - dla części 2 zamówienia Rejon II- Stare Miasto-Północ ? 2.915.673,84 zł ; - dla części 3 zamówienia Rejon III ? Nowe Miasto-Północ ? 2.670.428,52 zł; konsorcjum firm skład, którego tworzą: Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań (lider konsorcjum) oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań (członek konsorcjum) oraz Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?SAN ? EKO? Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań (członek konsorcjum), z ceną brutto: - dla części 1 zamówienia - Rejon I - Stare Miasto-Centrum ? 4.298.252,39 zł; - dla części 4 zamówienia - Rejon IV - Nowe Miasto-Południe ? 2.737.036,98 zł; - dla części 5 zamówienia - Rejon V - Grunwald ? 3.519.410,04 zł; - dla części 6 zamówienia - Rejon VI - Jeżyce ? 4.135.345,92 zł; - dla części 7 zamówienia - Rejon VII - Wilda ? 2.227.395,78 zł PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %):Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: konsorcjum firm skład, którego tworzą: SITA Zachód Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław oraz Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?ALKOM? Firma Handlowo ? Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla części 2 zamówienia: 100; dla części 3 zamówienia: 100; konsorcjum firm skład, którego tworzą: Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?SAN ? EKO? Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla części 1 zamówienia:100; dla części 4 zamówienia:100; dla części 5 zamówienia:100; dla części 6 zamówienia:100; dla części 7 zamówienia:100.
Data zamieszczenia informacji