Nr postępowania DZ/IB/341/96/13

Przebudowa ul. Kowalewickiej w Poznaniu na odc. od ul. Pobielskiej do węzła Nowe Kotowo.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Krystynę Michałkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek, z ceną brutto: 1.646.905,58 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, liczba uzyskanych punktów: 82,38. - oferta nr 2: COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 83,02. - oferta nr 3: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 87,57. - oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane ?INFRAKOM? Sp. z o.o., ul. Słodowa 1, 64-200 Wolsztyn, liczba uzyskanych punktów: 78,95. - oferta nr 5: Konsorcjum firm skład którego tworzą: Andrzej Szypura prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?WODAN? Instalacje Sanitarne, ul. Lipowa 20, 62-031 Luboń (lider konsorcjum) oraz SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Spółka jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca (członek konsorcjum), liczba uzyskanych punktów: 94,70. - oferta nr 6: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 78,66. - oferta nr 7: Konsorcjum firm skład którego tworzą: Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Cegłowski Jerzy Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska (lider konsorcjum) oraz Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BUDROMEL Mateusz Cegłowski, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las (członek konsorcjum), liczba uzyskanych punktów: 97,27. - oferta nr 8: ?Pol ? Dróg Piła? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 75,18. - oferta nr 9: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 87,19. - oferta nr 10: Krystyna Michałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 11: Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świerkowa 48, Rabowice, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 88,50.
Data zamieszczenia informacji