Nr postępowania DZ/IB/341/102/13

Budowa chodnika w ulicy Ostrowskiej w Poznaniu na odc. od ul. Rodawskiej do ul. Spławie.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez Jerzego Górnego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?GÓR-BUD?, ul. Komorowskiego 6/192, 63-100 Śrem, z ceną brutto: 237.808,09 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ­- oferta nr 1 ? Jerzy Górny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?GÓR-BUD?, ul. Komorowskiego 6/192, 63-100 Śrem, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 2 ? Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 88,10; - oferta nr 3 ? ?STRABAG? Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 72,68; - oferta nr 4 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 90,28; - oferta nr 5 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 85,24; - oferta nr 6 - Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe BUD - BRUK, ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: 90,22; - oferta nr 7 ? Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 83,26.
Data zamieszczenia informacji