Nr postępowania DZ/IB/341/104/13

Budowa chodnika w ulicy Skibowej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno?Usługowo?Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, z ceną brutto: 183.806,08 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Aneta Bałasz - Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?ANET ? TRANS?, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 91,52. - oferta nr 2: Marek Król prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano ? Produkcyjny ?DACHBUD?, ul. Słoneczna 36, 62-064 Plewiska, liczba uzyskanych punktów: 66,26. - oferta nr 3: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych ?JACH ? GUM?, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 95,93. - oferta nr 4: Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT - BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 92,78. - oferta nr 5: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r., nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 95,67. - oferta nr 6: Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno?Usługowo?Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 7: Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. ?BUD ? BRUK?, ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: 97,73. - oferta nr 8: DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 81,61. - oferta nr 9: Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BUDROMEL, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 87,49.
Data zamieszczenia informacji