Nr postępowania DZ/IB/341/116/13

Przebudowa sygnalizacji świetlnych na wybranych skrzyżowaniach ulic m. Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę: - dla części I zamówienia (obejmującej przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II ? Baraniaka), uznana została oferta złożona przez PERFECT ELECTRO Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, z ceną brutto: 116.382,60 zł; - dla części II zamówienia (obejmującej przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Św. Marcin ? Gwarna, Ratajczaka, Piekary), uznana została oferta złożona przez PERFECT ELECTRO Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, z ceną brutto: 138.375,00 zł; - dla części III zamówienia (obejmującej przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Garbary ? Estkowskiego), uznana została oferta złożona przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, z ceną brutto: 201.720,00 zł; - dla części IV zamówienia (obejmującej przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: al. Solidarności - Piątkowska), uznana została oferta złożona przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, z ceną brutto: 72.570,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: PERFECT ELECTRO Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów dla części I: 100, dla części II: 100, dla części III: 95,69, dla części IV: 93,31; - oferta nr 2: Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO ? TECH Sp. o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo, liczba uzyskanych punktów dla części I: 77,15, dla części II: 65,04, dla części III: 77,81, dla części IV: 70,02; - oferta nr 3: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów dla części I: 86,02, dla części II: 98,68, dla części III: 100, dla części IV: 100.
Data zamieszczenia informacji