Nr postępowania DZ/IB/341/121/13

Budowa drogi rowerowej po zachodniej stronie ul. Leszczyńskiej na odcinku od ul. Buczka do ul. Pszczyńskiej oraz ciągu pieszo-rowerowego od ul. Pszczyńskiej do ul. Ostatniej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Anetę Bałasz ? Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ?ANET ? TRANS?, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, z ceną brutto: 304.813,93 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Zakład Drogowo ? Budowlany Kaszkowiak Sp. j., ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: 82,71. - oferta nr 2: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?JACH ? GUM? Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 68,86. - oferta nr 3: COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 71,04. - oferta nr 4: DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 66,00. - oferta nr 5: Aneta Bałasz ? Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?ANET ? TRANS?, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 6: ?Pol ? Dróg Piła? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 64,09. - oferta nr 7: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 65,74. - oferta nr 8: Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 82,88. - oferta nr 9: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 67,94. - oferta nr 10: Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane ?INFRAKOM? Sp. z o.o., ul. Słodowa 1, 64-200 Wolsztyn, liczba uzyskanych punktów: 72,82. - oferta nr 11: Krystyna Michałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek, liczba uzyskanych punktów: 90,20. - oferta nr 12: Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Cegłowski Jerzy Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska, liczba uzyskanych punktów: 75,94. - oferta nr 13: ?DROGOBUD L. Stachowiak i P. Wojciński? Sp. j., ul. Wiosny Ludów 2, 62-330 Nekla, liczba uzyskanych punktów: 83,04.
Data zamieszczenia informacji