Nr postępowania DZ/IB/341/138/13

Budowa chodnika po południowej stronie ul. Żarnowieckiej na odcinku od ul. Nidziańskiej do ul. Bużańskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, z ceną brutto: 175.895,20 zł (po poprawieniu stwierdzonych omyłek rachunkowych). PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ­- Oferta nr 1: Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 55,74; ­- Oferta nr 2: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 95,25; ­- Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 87,20; ­- Oferta nr 4: P.U.B. ?Brukpol? s.c. A. Kluczyk, P. Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski, liczba uzyskanych punktów: 90,50; ­- Oferta nr 5: Maciej Kubacha prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mardrog, ul. Bułgarska10, Piechanin, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: 95,39; ­- Oferta nr 6: Aneta Bałasz ? Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?ANET ? TRANS?, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 87,04; ­- Oferta nr 7: Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 95,93; ­- Oferta nr 8: Robert Abramowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Zieleniarsko-Drogowy ?Abramowski?, ul. Pawia 7, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 82,93; ­- Oferta nr 9: Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H. Nortex, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 78,95; ­- Oferta nr 11: Matt s.c. T.Andraszyk, M. Bronowicki, T. Nadstazik, ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne, liczba uzyskanych punktów: 88,48; ­- Oferta nr 12: Elżbieta Janik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. Klimek Roboty Drogowe ? Brukarstwo, ul. Jałowcowa 2, 62-100 Kobylec, liczba uzyskanych punktów: 86,04; ­- Oferta nr 13: Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; ­- Oferta nr 14: ?DROGOBUD L. Stachowiak i P. Wojciński? Sp. jawna, ul. Wiosny Ludów 2, 62-330 Nekla, liczba uzyskanych punktów: 95,80.
Data zamieszczenia informacji