Nr postępowania DZ/IB/341/146/13

Montaż oświetlenia drogowego w ul. Rumiankowej (na odc. od posesji
nr 82 do ul. Umultowskiej) i ul. Słonecznikowej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, z ceną brutto: 99.856,01 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 2: Konsorcjum firm skład którego tworzą: Zbigniew Gołuch prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Instalatorstwo Elektryczne, ul. M. Konopnickiej 21, 63-000 Środa Wielkopolska (lider konsorcjum) oraz Radosław Gołuch prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ENERGORAD, ul. M. Konopnickiej 21, 63-000 Środa Wielkopolska (członek konsorcjum), liczba uzyskanych punktów: 80,11. - oferta nr 3: Paweł Jekel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa ELEKTROINSTALATOR, ul. Rynek 24/1, 64-113 Osieczna, liczba uzyskanych punktów: 74,07. - oferta nr 4: Matt s.c. T.Andraszyk, M. Bronowicki, T. Nadstazik, ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne, liczba uzyskanych punktów: 57,09. - oferta nr 5: Zakład Elektroinstalacyjny i Remontowo ? Budowlany ?EL-INSBUD? Edmund Piechowiak, Beata Jarczak S.C., ul. Rzeczna 4, 62-100 Wągrowiec, liczba uzyskanych punktów: 87,14. - oferta nr 6: Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO ? TECH Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo, liczba uzyskanych punktów: 81,70.
Data zamieszczenia informacji