Nr postępowania DZ/IB/341/154/13

Budowa chodnika, zatoki autobusowej i modernizacja rowów umożliwiająca budowę chodnika po północnej stronie ul. Głuszyna na odcinku od posesji nr 125 do ul. Babickiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL S.C., Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski, z ceną brutto: 154.798,78 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 49,65. - oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 84,75. - oferta nr 3: Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 91,27. - oferta nr 4: RBD System Sp. z o.o., ul. Międzyborska 33A, 60-162 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 88,15. - oferta nr 5: Przedsiębiorstwo Usługowo ? Handlowe INTER ? TECH Sp. z o.o., ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki, liczba uzyskanych punktów: 96,96. - oferta nr 6: Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. ?BUD ? BRUK?, ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: 89,78. - oferta nr 7: Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Usługowo ? Handlowe, os. J. III Sobieskiego 7/176, 60-188 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 86,69. - oferta nr 8: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL S.C., Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 9: DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 85,36.
Data zamieszczenia informacji