Nr postępowania DZ/EL/341/09/14

Dostawa słupków drogowych

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone przez: - dla Zadania A ? Wimed Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, z ceną brutto: 154.242,00 zł, - dla Zadania B ? Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o., ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków, z ceną brutto: 62.361,00 zł, - dla Zadania C ? Przemysława Sokołka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo APREMO, ul. Stawska 160, 08-530 Dęblin, z ceną brutto: 169.678,50 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o., ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A ? 88,01; Zadanie B ? 100; - oferta nr 2 ? Grażyna Iwańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Poler - Grand, ul. Osada Kolejowa 12A, 81-220 Gdynia, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A ? 67,86; Zadanie B ? 71,38. - oferta nr 3 ? Kamil Gawliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno ? Usługowo - Handlowa KAMIL Import - Eksport, ul. Mickiewicza 43, Cięcina, 34-350 Węgierska-Górka, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A ? 54,90; Zadanie B ? 62,90; - oferta nr 4 ? TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k., Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A ?94,86; Zadanie B ? 69,83; - oferta nr 5 ? Great Designs Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 2a, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A ? 66,10; Zadanie B ?72,53; - oferta nr 6 ? DELTAMET s.c. Grzegorz Marzec, Katarzyna Rucińska-Marzec, ul. Pokoju 27, 41-800 Zabrze, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A ? 48,38; Zadanie B ? 81,91; - oferta nr 7 ? GIERA Znaki Drogowe, Michał Giera, Krystyna Giera Spółka jawna, ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo k/Olsztyna, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A ? 79,61; Zadanie B ? 45,11; - oferta nr 8 ? Wimed Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A ? 100; Zadanie B ? 50,30; - oferta nr 9 ? Rafał Płuciennik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALFA-STAL, ul. H. Frankego 3, 85-862 Bydgoszcz, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A ? 87,31; - oferta nr 10 ? KORNAK Sp. j., Adamowice, ul. Kominkowa 15, 96-320 Mszczonów, liczba uzyskanych punktów: Zadanie C ? 97,68; - oferta nr 11 ? Przemysław Sokołek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Apremo, ul. Stawska 160, 08-530 Dęblin, liczba uzyskanych punktów: Zadanie C ?100.
Data zamieszczenia informacji