Nr postępowania DZ/IB/341/11/13

Przebudowa ulicy Kłuszyńskiej od ul. Promienistej do ul. Raszyńskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61 - 441 Poznań, z ceną brutto: 154.848,70 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61 - 441 Poznań liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów:82,27; - oferta nr 3 Krystyna Michałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek, liczba uzyskanych punktów: 92,82; - oferta nr 4 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUT, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów:95,05; - oferta nr 5 Aneta Bałasz- Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów:89,77; - oferta nr 6 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Usługowo - Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 69,96; - oferta nr 7 Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG s.c. Tomasz Nadstazik, Tomasz Andraszyk, Marek Bronowicki, ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne, liczba uzyskanych punktów:61,61.
Data zamieszczenia informacji