Nr postępowania DZ/UI/341/02/14

Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w 2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone przez: - konsorcjum firm skład, którego tworzą: Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?ALKOM? Firma Handlowo ? Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań (lider konsorcjum), SITA Zachód Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław (członek konsorcjum) oraz ?KDS? Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań (członek konsorcjum), z cenami brutto: - dla części 1 zamówienia ? 1.742.796,00 zł; - dla części 2 zamówienia ? 672.021,36 zł; - dla części 3 zamówienia ? 560.390,40 zł; - dla części 4 zamówienia ? 567.844,56 zł. - Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań, z ceną brutto dla części 5 zamówienia 801.934,56 zł. - Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto dla części 6 zamówienia ? 957.197,52 zł. - Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?SAN ? EKO? Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, z ceną brutto dla części 7 zamówienia ? 759.456,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - konsorcjum firm skład, którego tworzą: Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?ALKOM? Firma Handlowo ? Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań (lider konsorcjum), SITA Zachód Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław (członek konsorcjum) oraz ?KDS? Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań (członek konsorcjum), liczba uzyskanych punktów: dla części 1 zamówienia: 100; dla części 2 zamówienia: 100; dla części 3 zamówienia: 100; dla części 4 zamówienia: 100. - Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla części 5 zamówienia:100; - Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań liczba uzyskanych punktów dla części 6 zamówienia: 100; - Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?SAN ? EKO? Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla części 7 zamówienia:100.
Data zamieszczenia informacji