Nr postępowania DZ/UTZ/341/07/14

Koszenie terenów zieleni i poboczy w pasach drogowych miasta Poznania w latach 2014-2015.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę: - dla części 1 zamówienia (Rejon 1 A - Stare Miasto centrum) uznana została oferta złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?ALKOM? Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań ? oferta z ceną brutto: 72.358,28 zł; - dla części 2 zamówienia (Rejon 2 A - Stare Miasto północ) uznana została oferta złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?ALKOM? Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań ? oferta z ceną brutto: 87.246,72 zł; - dla części 3 zamówienia (Rejon 2 B - Stare Miasto północ) uznana została oferta złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?ALKOM? Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań ? oferta z ceną brutto: 134.058,24 zł; - dla części 4 zamówienia (Rejon 2 C - Stare Miasto północ) uznana została oferta złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?ALKOM? Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań ? oferta z ceną brutto: 90.909,22 zł; - dla części 5 zamówienia (Rejon 3 A - Jeżyce) uznana została oferta złożona przez Zakład Konserwacji Zieleni ?BONSAI? s.c. Weronika Mendlewska, Jarosław Orpiszak, ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań ? oferta z ceną brutto: 109.686,96 zł; - dla części 6 zamówienia (Rejon 3 B - Jeżyce) uznana została oferta złożona przez Zakład Konserwacji Zieleni ?BONSAI? s.c. Weronika Mendlewska, Jarosław Orpiszak, ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań ? oferta z ceną brutto: 108.350,14 zł; - dla części 7 zamówienia (Rejon 3 C ? Jeżyce) uznana została oferta złożona przez Zakład Konserwacji Zieleni ?BONSAI? s.c. Weronika Mendlewska, Jarosław Orpiszak, ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań ? oferta z ceną brutto: 212.556,52 zł; - dla części 8 zamówienia (Rejon 4 A ? Grunwald) uznana została oferta złożona przez Romana Grzesiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Romi ? Zakład Usług Komunalnych, ul. M. Langiewicza 18/1, 61-502 Poznań ? oferta z ceną brutto: 217.576,80 zł; - dla części 9 zamówienia (Rejon 4 B - Grunwald) uznana została oferta złożona przez Romana Grzesiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Romi ? Zakład Usług Komunalnych, ul. M. Langiewicza 18/1, 61-502 Poznań ? oferta z ceną brutto: 101.563,20 zł; - dla części 10 zamówienia (Rejon 5 A - Wilda) uznana została oferta złożona przez Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?SAN-EKO? Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań ? oferta z ceną brutto: 126.580,96 zł; - dla części 11 zamówienia (Rejon 6 A - Nowe Miasto) uznana została oferta złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?ALKOM? Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań ? oferta z ceną brutto: 91.264,32 zł; - dla części 12 zamówienia (Rejon 6 B - Nowe Miasto) uznana została oferta złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?ALKOM? Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań ? oferta z ceną brutto: 118.687,68 zł; - dla części 13 zamówienia (Rejon 6 C - Nowe Miasto) uznana została oferta złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?ALKOM? Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań ? oferta z ceną brutto: 103.848,48 zł; - dla części 14 zamówienia (Rejon 6 D - Nowe Miasto) uznana została oferta złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?ALKOM? Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań ? oferta z ceną brutto: 133.202,88 zł; - dla części 15 zamówienia (Rejon 6 E - Nowe Miasto) uznana została oferta złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?ALKOM? Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań ? oferta z ceną brutto: 144.030,96 zł; - dla części 16 zamówienia (Rejon 6 F - Nowe Miasto) uznana została oferta złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?ALKOM? Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań ? oferta z ceną brutto: 102.507,12 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Zakład Konserwacji Zieleni ?BONSAI? s.c. Weronika Mendlewska, Jarosław Orpiszak, ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla części 5, 6, 7 zamówienia: 100,00; - oferta nr 2: Andrzej Piętowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?AGRO-LAS SERWIS?, ul. L. Staffa 10, 60-194 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla części 8 zamówienia: 75,48 oraz dla części 9 zamówienia: 72,08; - oferta nr 3: Roman Grzesiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Romi ? Zakład Usług Komunalnych, ul. M. Langiewicza 18/1, 61-502 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla części 8 oraz 9 zamówienia: 100,00; - oferta nr 4: Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?ALKOM? Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla części 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zamówienia: 100,00; - oferta nr 5: Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?SAN-EKO? Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla części 10 zamówienia: 100,00.
Data zamieszczenia informacji