Nr postępowania DZ/IP/341/188/06

Wykonanie remontu mieszkań w Poznaniu przy ul. Sczanieckiej 5 B m. nr 8, Poznańskiej 32 m. nr 14, Woźnej 13 m. nr 16.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została: ? dla części I zamówienia (remont mieszkania przy ul. Sczanieckiej 5 B/8) ? oferta złożona przez Pana Jana Winkela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe - Jan Winkel, ul. Osiedlowa 6, 62-085 Skoki, z ceną brutto 74.997,04 zł. ? dla części II zamówienia (remont mieszkania przy ul. Poznańskiej 32/14) ? oferta złożona przez Pana Marka Bączyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Marek Bączyk, os. Stefana Batorego 15J/90, 60-687 Poznań, z ceną brutto 25.923,96 zł. ? dla części III zamówienia (remont mieszkania przy ul. Woźnej 13/16) ? oferta złożona przez Pana Marka Bączyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Marek Bączyk, os. Stefana Batorego 15J/90, 60-687 Poznań, z ceną brutto 54.159,75 zł.
Data zamieszczenia informacji