Nr postępowania DZ.UD.341.44.2014

Remont nawierzchni chodników w ul. Siewierskiej i w ul. Glebowej
w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Nortex Stanisław Konwisarz, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, z ceną brutto: 112.529,76 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): ­- Oferta nr 1 ? Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Nortex Stanisław Konwisarz, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. ­- Oferta nr 2 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 91,01. ­- Oferta nr 3 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 89,92. ­- Oferta nr 4 ? Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 94,65. ­- Oferta nr 5 ? Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwa Przedsiębiorstwo Techniczno- Budowlane Marcin Borkowski, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów: 72,54. ­- Oferta nr 6 ? Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą ANET-TRANS Aneta Pawlicka, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 86,98. ­- Oferta nr 7 ? Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 98,75.
Data zamieszczenia informacji