Nr postępowania DZ.UD.341.57.2014

Remont nawierzchni chodnika w ul. Turniowej na odcinku od ul. Skalnej do ul. Przełęcz; strona północna, w ul. Nowosolskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Miśnieńskiej; strona północna oraz w ul. Kopanina na odcinku od ul. Giżyckiej do istniejącego chodnika asfaltowego; strona północna w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznaje się: - dla Zadania nr 1 ofertę złożoną przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak z ceną brutto: 67.000,60 zł; - dla Zadania nr 2 ofertę złożoną przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak z ceną brutto: 53.975,45 zł; - dla Zadania nr 3 ofertę złożoną przez Zakład Drogowo Budowlany Kaszkowiak Sp.j., ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo z ceną brutto: 94.351,36 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla: Zadania 1 ? 75,71, Zadania 2 ? 86,94, Zadania 3 ? 98,65; - oferta nr 2: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów dla: Zadania 1 ? 69,29, Zadania 2 ? 90,71, Zadania 3 ? 93,46; - oferta nr 3: Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów dla: Zadania 1 ? 100, Zadania 2 ? 100, Zadania 3 ? 95,06; - oferta nr 4: Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. BUD-BRUK, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów dla: Zadania 1 ? 75,99, Zadania 2 ? 83,59, Zadania 3 ? 80,51; - oferta nr 5: Zakład Drogowo Budowlany Kaszkowiak Sp.j., ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów dla: Zadania 1 ? 81,66, Zadania 2 ? 94,64, Zadania 3 ? 100; - oferta nr 6: Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla: Zadania 1 ? 80,94, Zadania 2 ? 83,77, Zadania 3 ? 83,86; - oferta nr 7: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla: Zadania 1 ? 86,55, Zadania 2 ? 90,23, Zadania 3 ? 96,48.
Data zamieszczenia informacji