Nr postępowania DZ.UI.341.32.2014

Zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w okresie od dnia 16 października 2014 roku do 15 kwietnia 2015 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone przez: - konsorcjum firm skład, którego tworzą: SITA Zachód Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław (lider konsorcjum) oraz Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?ALKOM? Firma Handlowo? Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań (członek konsorcjum), dla części 2 zamówienia (Rejon II - Stare Miasto-Północ) z ceną brutto: 2.919.068,87 zł; dla części 3 zamówienia (Rejon III - Nowe Miasto-Północ) z ceną brutto: 2.963.834,28 zł. - konsorcjum firm skład, którego tworzą: Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań (lider konsorcjum) oraz Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?SAN?EKO? Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań (członek konsorcjum), dla części 4 zamówienia (Rejon IV - Nowe Miasto-Południe) z ceną brutto: 2.784.551,04 zł, dla części 5 zamówienia (Rejon V ? Grunwald) z ceną brutto: 3.586.011,48 zł, dla części 7 zamówienia (Rejon VII ? Wilda) z ceną brutto: 2.323.756,08zł. - konsorcjum firm skład, którego tworzą: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań (lider konsorcjum) oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o. ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań (członek konsorcjum), dla części 1 zamówienia (Rejon I - Stare Miasto-Centrum) z ceną brutto: 4.421.132,28 zł, dla części 6 zamówienia (Rejon VI ? Jeżyce) z ceną brutto: 4.150.040,40 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 złożona przez konsorcjum firm skład, którego tworzą: SITA Zachód Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław oraz Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?ALKOM? Firma Handlowo?Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla części 2 zamówienia: 100; dla części 3 zamówienia: 100; - oferta nr 2 złożona przez konsorcjum firm skład, którego tworzą: Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?SAN?EKO? Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla części 1 zamówienia: 92,52; dla części 4 zamówienia: 100; dla części 5 zamówienia: 100; dla części 6 zamówienia: 96,54; dla części 7 zamówienia: 100; - oferta nr 3 złożona przez konsorcjum firm skład, którego tworzą: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o. ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań liczba uzyskanych punktów: dla części 1 zamówienia: 100; dla części 6 zamówienia: 100; - oferta nr 4 złożona przez konsorcjum firm skład, którego tworzą: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o. ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla części 5 zamówienia: 89,72; dla części 7 zamówienia: 88,52.
Data zamieszczenia informacji