Nr postępowania DZ.UD.341.97.2014

?Remont nawierzchni zatok autobusowych w Al. Solidarności (przystanek Wrzoska; kierunek ul. Mieszka I), w ul. Dąbrowskiego (przystanek Bużańska; kierunek Ogrody), w ul. Dąbrowskiego (przystanek Leśnowolska; kierunek Tarnowo Podgórne), w ul. Dąbrowskiego (przystanek Smochowice; kierunek Tarnowo Podgórne) oraz w ul. Kurlandzkiej (przystanek Dziadoszańska; kierunek Darzybór) w Poznaniu?

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone przez: - Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. ?BUD-BRUK?, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, dla Zadania nr 1 - wykonanie remontu zatoki autobusowej w Al. Solidarności (przystanek Wrzoska; kierunek ul. Mieszka I) z ceną brutto: 108.432,10 zł, - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r nr 392, 61-441 Poznań, dla Zadania nr 2 - wykonanie remontu zatoki autobusowej w ul. Dąbrowskiego (przystanek Bużańska; kierunek Ogrody) z ceną brutto: 94.333,90 zł, dla Zadania nr 3 - wykonanie remontu zatoki autobusowej w ul. Dąbrowskiego (przystanek Leśnowolska; kierunek Tarnowo Podgórne) z ceną brutto: 92.318,58 zł i dla Zadania nr 4 - wykonanie remontu zatoki autobusowej w ul. Dąbrowskiego (przystanek Smochowice; kierunek Tarnowo Podgórne) z ceną brutto: 94.391,48 zł. - Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, dla Zadania nr 5 - wykonanie remontu zatoki autobusowej w ul. Kurlandzkiej (przystanek Dziadoszańska; kierunek Darzybór) z ceną brutto: 72.211,26 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1 ? Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: ­- Zadanie nr 5 ? 100; oferta nr 2 ? PUB ?Brukpol? s.c. Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski, liczba uzyskanych punktów: ­- Zadanie nr 5 ? 78,79; oferta nr 3 ? Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. ?BUD-BRUK?, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: ­- Zadanie nr 1 ? 100; ­- Zadanie nr 5 ? 95,38; oferta nr 4 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: ­- Zadanie nr 1 ? 85,47; ­- Zadanie nr 2 ? 100; ­- Zadanie nr 3 ? 100; ­- Zadanie nr 4 ? 100; ­- Zadanie nr 5 ? 77,76. oferta nr 5 ? Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: ­- Zadanie nr 1 ? 76,08.
Data zamieszczenia informacji