Nr postępowania DZ.UTZ.341.106.2014

Dwuletnia bieżąca pielęgnacja zieleni założonej w latach 2003-2014 oraz interwencyjna pielęgnacja pozostałych drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:  Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone przez:
Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Sienkiewicz „ALKOM” Firma Handlowo - Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, z ceną brutto dla:

 • Części II zamówienia – Rejon 1B – południowo wschodnia część dzielnicy Stare Miasto
  – 362.785,60 zł
  (cena po poprawkach – przed poprawką 399.798,82 zł);

 • Części IV zamówienia – Rejon 2A – część dzielnicy Stare Miasto (ul. Słowiańska – ul. Lechicka) – 226.005,22 zł;

 • Części V zamówienia – Rejon 2B – północno zachodnia część dzielnicy Stare Miasto
  244.981,80 zł
  (cena po poprawkach – przed poprawką 275.522,04 zł);

 • Części VI zamówienia – Rejon 2C – północno wschodnia część dzielnicy Stare Miasto
  – 198.182,70 zł
  (cena po poprawkach – przed poprawką 201.033,90 zł);

 • Części XIII zamówienia – Rejon 5A – dzielnica Wilda – 166.042,00 (cena po poprawkach – przed poprawką 203.158,90 zł)

Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „GARDENS” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto dla:

 • Części I zamówienia – Rejon 1A - południowo zachodnia część dzielnicy Stare Miasto
  – 262.246,68 zł;

 • Części XI zamówienia – Rejon 4B – północna część dzielnicy Grunwald – 616.549,54 zł;

 • Części XII zamówienia – Rejon 4C – południowa część dzielnicy Grunwald – 451.148,40 zł.

Macieja Nowackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „MAGARD – Maciej Nowacki”, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań, z ceną brutto dla: 

 • Części III zamówienia – Rejon 1C – część dzielnicy Stare Miasto (ul. Armii Poznań – ul. Słowiańska) – 272.225,80 zł;

 • Części VII zamówienia – Rejon 3A – centralna część dzielnicy Jeżyce – 654.199,84 zł;

 • Części VIII zamówienia – Rejon 3B – południowa część dzielnicy Jeżyce – 236.869,48 zł;

 • Części IX zamówienia – Rejon 3C – północna część dzielnicy Jeżyce – 212.019,04 zł;

 • Części X zamówienia – Rejon 4A – centralna część dzielnicy Grunwald – 324.919,72 zł;

 • Części XIV zamówienia – Rejon 6A – południowa część dzielnicy Nowe Miasto  – 335.453,96 zł;

 • Części XV zamówienia – Rejon 6B – centralna część dzielnicy Nowe Miasto – 250.573,60 zł;

 • Części XVI zamówienia – Rejon 6C – północna część dzielnicy Nowe Miasto – 204.192,78 zł.

 PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%):Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja:

 • oferta nr 1 – Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Sienkiewicz „ALKOM” Firma Handlowo - Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla: Części II – 100; Części III - 89,12; Części IV – 100; Części V - 100; Części VI – 100; Części XIII – 100; Części XIV – 99,52; Części XVI – 93,87.

 • oferta nr 2 - GreenQL Sp. z o.o., ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla: Części V – 90,68; Części VI – 89,04.

 • oferta nr 3 – Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „GARDENS” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów dla: Części I – 100; Części III – 67,90; Części V - 84,04; Części VI – 73,68; Części VII – 85,15; Części IX – 76,07; Części XI – 100; Części XII – 100; Części XIII – 74,92; Części XIV – 69,15.

 • oferta nr 4 - Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „MAGARD – Maciej Nowacki”, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla: Części I - 89,10; Części II– 98,46; Części III – 100; Części IV – 99,01; Części V – 79,95; Części VI – 75,03; Części VII – 100; Części VIII – 100; Części IX – 100; Części X – 100; Części XI – 85,12; Części XII – 88,42; Części XIII – 71,98; Części XIV – 100; Części XV – 100; Części XVI – 100.

 • oferta nr 5 – Piotr Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agro-Estetyka, ul. Żwirki i Wigury 16/2, 62-200 Gniezno, liczba uzyskanych punktów dla: Części XV – 71,08.

 • oferta nr 6 – Piotr Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agro-Estetyka, ul. Żwirki i Wigury 16/2, 62-200 Gniezno, liczba uzyskanych punktów dla: Części XVI – 61,33.

Data zamieszczenia informacji