Nr postępowania DZ/DP/341/205/06

Dostawa bonów żywnościowych

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert (cena ? 75%, ilość punktów gastronomicznych na terenie miasta - 25%) określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Sodexho Pass Polska Sp. z o.o., ul. Ostroroga 24E, 01-163 Warszawa, z ceną za całość zamówienia 40.903,20 zł i ilością punktów gastronomicznych na terenie miasta Poznania 203.
Data zamieszczenia informacji