Nr postępowania DZ.TI.341.08.2015

Budowa chodnika w ul. Naramowickiej w Poznaniu na odc. od ul. Rubież do torów kolejowych ? Etap IIA, IIB i IIC

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, z ceną brutto: 160.422,39 zł (po poprawkach) oraz z okresem rękojmi za wady 60 miesięcy.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-262 Poznań 166.103,63 72 Kryterium I – 86,92
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,92
2 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń 168.592,64
(po poprawkach)
48 Kryterium I – 85,64
Kryterium II – 6,67
Łącznie – 92,31
3 TEIA Budownictwo Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 515c, 62-064 Plewiska 230.618,49
(po poprawkach)
72 Kryterium I – 62,61
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 72,61
4 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 193.807,24
(po poprawkach)
72 Kryterium I – 74,50
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,50
5 Marcin Matuszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kamieniarstwo GRANITLUX Centrum Kamienia i Klinkieru, ul. Poznańska 6, 63-900 Rawicz 167.393,95
 
72 Kryterium I – 86,25
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,25
6 TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne 227.278,86
(po poprawkach)
60 Kryterium I – 63,53
Kryterium II – 8,33
Łącznie – 71,86
7 Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świerkowa 48, Rabowice, 62-020 Swarzędz 213.096,95
(po poprawkach)
72 Kryterium I – 67,75
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 77,75
8 Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń 160.422,39
(po poprawkach)
60 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 8,33
Łącznie – 98,33
9 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 193.830,23
(po poprawkach)
72 Kryterium I – 74,49
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,49
10 Sebastian Zwierzyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BRUK-BAU, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, 61-678 Poznań 191.425,42
(po poprawkach)
48 Kryterium I – 75,42
Kryterium II – 6,67
Łącznie – 82,09
11 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” s.c. Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 162.756,23
(po poprawkach)
60 Kryterium I – 88,71
Kryterium II – 8,33
Łącznie – 97,04
 
           
 
Data zamieszczenia informacji