Nr postępowania DZ/UI/341/181/06

Zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w okresie od 01.01.2007 roku do 15.04.2007 roku ? odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej oraz uprzątanie zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, a także opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych oraz zbieranie zanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze dla poszczególnych Rejonów uznane zostały następujące oferty: - Rejon I - Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 2.822.461,52 zł; - Rejon II ? Firma Handlowo Usługowa ALKOM Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań z ceną brutto: 2.251.278,93 zł; - Rejon III ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań oraz SITA Poznań Sp. z o.o., ul. Nowotarska 27, 61-318 Poznań, z ceną brutto: 1.916.502,55 zł. - Rejon IV - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Remondis-Sanitech-Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Skoczylas,m ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto: 2.518.775,19 zł - Rejon V ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Remondis-Sanitech-Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Skoczylas,m ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto: 2.803.394,65 zł, - Rejon VI ? Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 2.771.300,05 zł - Rejon VII ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Remondis-Sanitech-Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Skoczylas, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto: 1.395.278,93 zł.
Data zamieszczenia informacji