Nr postępowania DZ.RB.341.11.2015

Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:
  • na zadanie 1 – Grunwald - oferta złożona przez Pawła Czubiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, z ceną brutto: 247.586,70 zł oraz terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym: 1 dzień;
  • na zadanie 2 – Jeżyce - oferta złożona przez Joannę Łowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, z ceną brutto: 275.427,75 zł oraz terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym: 1 dzień;
  • na zadanie 3 – Nowe Miasto - oferta złożona przez Joannę Łowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, z ceną brutto: 291.417,75 zł oraz terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym: 1 dzień;
  • na zadanie 4 – Stare Miasto - oferta złożona przez Pawła Czubiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, z ceną brutto: 287.161,95 zł oraz terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym: 1 dzień;
  • na zadanie 5 – Wilda, Strefa Płatnego Parkowania Jeżyce, Grunwald i Stare Miasto - oferta złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany „DARBUD”,
    ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, z ceną brutto: 292.038,90 zł oraz terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym: 1 dzień;
  • na zadanie 6 – oznakowanie poziome ulic, po których przebiegają drogi krajowe i ulic o dużym natężeniu ruchu - oferta złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany „DARBUD”, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, z ceną brutto: 300.083,10 zł oraz terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym: 1 dzień;
  • na zadanie 7 – trwałe oznakowanie grubowarstwowe ulic miasta Poznania - oferta złożona przez RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy Sp. j., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo, z ceną brutto: 355.802,10 zł oraz terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym: 1 dzień.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt – termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II
Termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym (w dniach)
Ilość uzyskanych punktów
1 RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy Sp.j,
ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo
Zadanie 7
355.802,10
 Zadanie 7
1
Zadanie 7
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
2 Dariusz Łuczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany „DARBUD”, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew Zadanie 5
292.038,90

 
Zadanie 5
1
Zadanie 5
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie 6
300.083,10
Zadanie 6
1
Zadanie 6
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
3 Saferoad Grawil Sp. z o.o.,
ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek
Zadanie 2
315.611,85
Zadanie 2
1
Zadanie 2
Kryterium I – 76,02
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,02
Zadanie 6
364.713,45
Zadanie 6
1
Zadanie 6
Kryterium I – 74,05
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,05
4 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski Zadanie 6
362.604,00
Zadanie 6
6
Zadanie 6
Kryterium I – 74,48
Kryterium II – 1,67
Łącznie – 76,15
5 Paweł Czubiel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań Zadanie 1
247.586,70
Zadanie 1
1
Zadanie 1
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie 4
287.161,95
Zadanie 4
1
Zadanie 4
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
6 Walter Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Falcon” Zakład Usługowy, ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań Zadanie 2
266.571,75
Zadanie 2
2
Zadanie 2
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 95,00
7 Paweł Łowiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań Zadanie 6
327.118,50
Zadanie 6
1
 
Zadanie 6
Kryterium I – 82,56
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,56
Zadanie 7
364.818,00
Zadanie 7
1
Zadanie 7
Kryterium I – 87,78
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,78
8 Joanna Łowińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań Zadanie 2
275.427,75
Zadanie 2
1
Zadanie 2
Kryterium I – 87,11
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,11
Zadanie 3
291.417,75
Zadanie 3
1
Zadanie 3
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
 
 
 
 
Data zamieszczenia informacji