Nr postępowania DZ.UD.341.33.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Bonin, w ul. Chojnickiej oraz w ul. Włodarskiej w Poznaniu.

NFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone:
  • na Zadanie nr 1 (I część zamówienia - Remont chodnika w ul. Bonin na odcinku od torów MPK do końca pawilonu handlowego) przez Stanisława Jachimowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jach-Gum, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań z ceną brutto: 79.007,02 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
  • na Zadanie nr 2 (II część zamówienia - Remont chodnika w ul. Chojnickiej na odcinku od sklepu Lewiatan do ul. Wilków Morskich) przez Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań z ceną brutto: 45.541,99 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
  • na Zadanie nr 3 (III część zamówienia - Remont chodnika w ul. Włodarskiej na odcinku od ul. Pasterskiej do ul. Naramowickiej) przez Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań z ceną brutto: 25.828,99 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 88.024,00 72 Kryterium I – 80,78
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,78
Zadanie nr 2 45.541,99 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 3 25.828,99 72 Kryterium I – 88,54
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,54
2 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 87.373,60 60 Kryterium I – 81,38
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 86,38
Zadanie nr 3 26.568,09 60 Kryterium I –  86,08
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 91,08
3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań Zadanie nr 1 84.417,78 72 Kryterium I – 84,23
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,23
Zadanie nr 2 67.344,95 72 Kryterium I – 60,86
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 70,86
Zadanie nr 3 37.030,04 72 Kryterium I – 61,76
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 71,76
4 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL S.C. Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 87.123,64 60 Kryterium I – 81,62
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 86,62
Zadanie nr 2 52.393,70 60 Kryterium I – 78,23
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 83,23
Zadanie nr 3 25.409,77 60 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 95,00
5 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Zadanie nr 1 79.007,02  
72
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 51.0001,52 72 Kryterium I – 80,37
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,37
Zadanie nr 3 27.806,73 72 Kryterium I – 82,24
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,24
 
 

 
Data zamieszczenia informacji