Nr postępowania DZ.UD.341.58.2015

Remont nawierzchni chodnika w ul. Jastrzębiej, w ul. Wioślarskiej
i ul. Obrzyca oraz w ul. Klonowej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone:
 •  na Zadanie nr 1 (I część zamówienia - Remont nawierzchni chodnika w ul. Jastrzębiej wzdłuż przedszkola nr 113) przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak z ceną brutto: 57.515,96 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • na Zadanie nr 2 (II część zamówienia - Remont nawierzchni chodnika w ul. Wioślarskiej
  i w ul. Obrzyca wzdłuż pływalni)
  przez Marcina Borkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane, ul. Dojazd 5, Miękowo, 62-005 Owińska z ceną brutto: 74.536,68 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • na Zadanie nr 3 (III część zamówienia - Remont nawierzchni chodnika w ul. Klonowej na odcinku od
  ul. Św. Szczepana do bloku 9-11; strona wschodnia)
  przez wykonawców wspólnie ubiegających się
  o zamówienie: Michała Pawlickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum), z ceną brutto: 43.703,54 zł oraz okresem rękojmi za wady: 60 miesięcy.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Drobud Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
Zadanie nr 1 100.919,41 72 Kryterium I – 51,29
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 61,29
Zadanie nr 2 124.200,89 72 Kryterium I – 54,01
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 64,01
Zadanie nr 3 88.752,75 72 Kryterium I – 44,32
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 54,32
2 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane, ul. Dojazd 5, Miękowo, 62-005 Owińska Zadanie nr 2 74.536,68 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 3 49.903,89 72 Kryterium I –  78,82
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,82
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 58.980,59 72 Kryterium I – 87,77
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,77
Zadanie nr 2 81.452,54 72 Kryterium I – 82,36
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,36
Zadanie nr 3 53.020,98 72 Kryterium I – 74,18
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,18
4
 
Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD,
ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak
Zadanie nr 1 57.515,96 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 81.438,56 72 Kryterium I – 82,37
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,37
Zadanie nr 3 51.547,23 72 Kryterium I – 76,31
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,31
5 Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała S.C., ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew Zadanie nr 1 59.882,72 72 Kryterium I – 86,44
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,44
Zadanie nr 2 83.920,58 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 79,94
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,94
Zadanie nr 3 48.720,99 72 Kryterium I – 80,73
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,73
6 wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M BUD TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum)
oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum)
Zadanie nr 3 43.703,54 60 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 95,00
 
 

 
Data zamieszczenia informacji