Nr postępowania DZ.TZ.341.113.2015

Usługa polegająca na wycince drzew z pasów drogowych na terenie miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.)  Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Mariusza Rogala prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPHU GEOINTECH, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo, dla następujących zadań:
  • zadanie nr 1 – z ceną brutto: 49.761,54 zł oraz z zadeklarowanym terminem wykonania przedmiotu zamówienia 18 dni.
  • zadanie nr 2 – z ceną brutto: 29.979,72 zł oraz z zadeklarowanym terminem wykonania przedmiotu zamówienia 26 dni
  • zadanie nr 3 – z ceną brutto: 26.997,84 zł oraz z zadeklarowanym terminem wykonania przedmiotu zamówienia 18 dni.
  • zadanie nr 4 – z ceną brutto: 52.957,80 zł oraz z zadeklarowanym terminem wykonania przedmiotu zamówienia 26 dni.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena 94% oraz termin wykonania przedmiotu zamówienia 6%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-94 pkt - cena oraz w skali 0-6 pkt – termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
termin wykonania przedmiotu zamówienia
Ilość uzyskanych punktów
1 Specjalistyczny Zakład Kształtowania Zieleni Kerria Piórkowski sp. j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło Zadanie nr 1 64.408,50 20 dni Kryterium I – 72,62
Kryterium II – 0
Łącznie – 72,60
Zadanie nr 4 67.548,60 30 dni Kryterium I – 73,70
Kryterium II – 0
Łącznie – 73,70
2 Mariusz Rogal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU GEOINTECH, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo Zadanie nr 1 49.761,54 18 dni Kryterium I – 94,10
Kryterium II – 3,00
Łącznie – 97,00
Zadanie nr 2 29.979,72 26 dni Kryterium I – 94,10
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 3 26.997,84 18 dni Kryterium I – 94,10
Kryterium II – 3,00
Łącznie – 97,00
Zadanie nr 4 52.957,80 26 dni Kryterium I – 94,10
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
3 Ireneusz Olszanowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład P.U.H. Fagus II, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów Zadanie nr 2 47.811,60 26 dni Kryterium I – 58,94
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 64,94
Zadanie nr 3 38.512,80 20 dni Kryterium I – 65,89
Kryterium II – 0
Łącznie – 65,89
4 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni Gardens, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska Zadanie nr 1 63.406,80 16 dni Kryterium I – 73,77
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 79,77
Zadanie nr 2 58.131,00 26 dni Kryterium I – 48,48
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 54,48
Zadanie nr 3 41.860,80 16 dni Kryterium I – 60,62
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 66,62
Zadanie nr 4 65.631,60 26 dni Kryterium I – 75,85
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 81,85
5 Garte sp. z o.o., sp. k., ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz Zadanie nr 1 117.574,71 20 dni Kryterium I – 39,78
Kryterium II – 0
Łącznie – 39,78
Zadanie nr 4 159.252,11 30 dni Kryterium I – 31,26
Kryterium II – 0
Łącznie – 31,26
6 Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai Jarosław Orpiszak, Weronika Mendlewska s.c., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań Zadanie nr 2 45.446,40 28 dni Kryterium I – 62,01
Kryterium II – 3,00
Łącznie – 65,01
Zadanie nr 3 44.138,52 20 dni Kryterium I – 57,50
Kryterium II – 0
Łącznie – 57,50
7 Andrzej Misiorny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis - Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58, 89-500Tuchola Zadanie nr 1 57.553,20 16 dni Kryterium I – 81,27
Kryterium II – 3,00
Łącznie – 84,27
Zadanie nr 2 51.696,36 26 dni Kryterium I – 54,51
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 60,51
 
 
 
Data zamieszczenia informacji