Nr postępowania DZ.TZ.341.117.2015

Koszenie terenów zieleni i poboczy w pasach drogowych miasta Poznania w latach 2016-2017.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone przez:
 • Kamila Lenarskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AGRO Zieleń, os. Przemysława 13B/10, 61-064 Poznań, na:
 • Część 3 – Rejon 2B – z ceną brutto: 174.722,40 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 1;
 • Część 4 – Rejon 2C – z ceną brutto: 120.835,16 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 1;
 • Część 6 – Rejon 3 B – z ceną brutto: 138.883,68 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 1;
 • Część 7 – Rejon 3 C – 287.642,88 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 1;
 • Piotra Bajora prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, ul. Gostyńska 34, 63-100 Śrem, na Część 12 – Rejon 6C – 134.593,92 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 4;
 • Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, na:
 • Część 1 – Rejon 1A – z ceną brutto: 257.679,36 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 8;
 • Część 2 – Rejon 2A – z ceną brutto: 147.696,48 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 8;
 • Andrzeja Piętowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „AGRO-LAS SERWIS”,
  ul. L.Staffa 10, 60-194 Poznań, na Część 9 – Rejon 4 B – z ceną brutto: 210.240,14 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 4;
 • SITA ZACHÓD Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław, na Część 13 – Rejon 6E – 396.141,84 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 7;
 • Romana Grzesiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ROMI Zakład Usług Komunalnych, ul. M. Langiewicza 18/1, 61-502 Poznań, na:
 • Część 8 – Rejon 4A – z ceną brutto: 135.571,54 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 9;
 • Część 10 – Rejon 4C – z ceną brutto: 213.310,80 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 9;
 • Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai W. Mendlewska, J. Orpiszak s.c., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań, na Część 5 – Rejon 3A – z ceną brutto: 158.930,64 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 5;
 • Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, na Część 11 – Rejon 5A – 207.975,60 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 24.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena 95% oraz liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) 5%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-95 pkt - cena oraz w skali 0-5 pkt - liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne).
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne)
Ilość uzyskanych punktów
1 Kamil Lenarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGRO Zieleń,
os. Przemysława 13B/10,
61-064 Poznań
 
Część 3 – Rejon 2B 174.722,40 1 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 0,63
Łącznie – 95,63
Część 4 – Rejon 2C 120.835,16 1 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 0,63
Łącznie – 95,63
Część 6 – Rejon 3 B 138.883,68 1 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 1,00
Łącznie – 96,00
Część 7 – Rejon 3 C 287.642,88 1 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 1,00
Łącznie – 96,00
Część 9 – Rejon 4 B 243.427,04 1 Kryterium I – 82,05
Kryterium II – 0,56
Łącznie – 82,61
4 Piotr Bajor prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, ul. Gostyńska 34,
63-100 Śrem
Część 12 – Rejon 6C 134.593,92 4 Kryterium I –  95,00
Kryterium II – 2,50
Łącznie – 97,50
5 Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1,
61-249 Poznań
 
Część 1 – Rejon 1A 257.679,36 8 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Część 2 – Rejon 2A 147.696,48 8 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Część 3 – Rejon 2 B 237.690,72 8 Kryterium I – 69,83
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 74,83
Część 4 – Rejon 2 C 162.596,16 8 Kryterium I – 70,60
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 75,60
Część 12 – Rejon 6 C 307.558,08 8 Kryterium I – 41,57
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 46,57
6 Andrzej Piętowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „AGRO-LAS SERWIS”,
ul. L.Staffa 10, 60-194 Poznań
 
Część 6 – Rejon 3B 156.448,80 4 Kryterium I – 84,33
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 88,33
Część 7 – Rejon 3C 345.150,72 4 Kryterium I – 79,17
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 83,17
Część 9 – Rejon 4 B 210.240,14 4 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 2,22
Łącznie – 97,22
7 SITA ZACHÓD Sp. z o.o.,
ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław
 
Część 13 – Rejon 6E 396.141,84  
7
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
8 Roman Grzesiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ROMI Zakład Usług Komunalnych,
ul. M.Langiewicza 18/1, 61-502 Poznań
 
Część 8 – Rejon 4A 135.571,54 9 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Część 9 – Rejon 4B 271.671,62  
9
 
Kryterium I – 73,52
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 78,52
Część 10 – Rejon 4C 213.310,80  
9
 
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
9 Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai
W. Mendlewska, J. Orpiszak s.c.,
ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań
Część 5 – Rejon 3A 158.930,64 5 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Część 6 – Rejon 3B 168.670,08 5 Kryterium I – 78,22
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 83,22
Część 7 – Rejon 3C 354.179,52 5 Kryterium I – 77,15
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 82,15
10 Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych,
ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań
Część 11 – Rejon 5A 207.975,60 24 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
 
 
 
Data zamieszczenia informacji