Nr postępowania DZ.TBU.341.31.2016

Remont nawierzchni chodnika w ul. Fabrycznej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, z ceną brutto: 114.551,31 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12,
60-476 Poznań
128.355,62 72 Kryterium I – 80,32
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,32
2 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rat-Bud, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
 
121.080,57
 
72 Kryterium I – 85,15
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 95,15
3 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176,
60-688 Poznań
114.551,31 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
4 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B,
62-040 Puszczykowo
122.215,14 72 Kryterium I – 84,36
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,36
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się zamówienia: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) 125.825,68 72 Kryterium I – 81,94
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,94
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp.k.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum)
117.289,50 72 Kryterium I – 87,90
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,90
7 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 116.985,05 72 Kryterium I – 88,13
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,13
8 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba
Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392,
61-441 Poznań
149.180,93 72 Kryterium I – 69,11
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,11
9 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 130.974,21 72 Kryterium I – 78,71
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,71
 

 
Data zamieszczenia informacji