Nr postępowania DZ.TBU.341.10.2017

Budowa chodnika w ul. Radojewo w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” s.c. Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 204.225,89 72 Kryterium I – 34,74
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 74,74
2 Antoni Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą An Bruk, ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew 136.515,81 72 Kryterium I – 51,98
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 91,98
3 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo 118.261,38 72 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100,00
4 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU BUD-BRUK,
ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń
119.890,56  
72

 
Kryterium I – 59,18
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 99,18
5 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 132.398,50 72 Kryterium I – 53,59
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 93,59
6 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 140.706,45 72 Kryterium I – 50,43
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 90,43
 

 
Data zamieszczenia informacji