Nr postępowania DZ/UD/341/212/06

Monitorowanie i usuwanie zabrudzeń ścian zabezpieczonych trwałą powłoką antygraffiti na obiektach mostowych

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o., ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań z ceną brutto: CZĘŚĆ I - 9.760,00 zł, CZĘŚĆ II - 18.300,00 zł, CZĘŚĆ III - 8.540,00 zł, CZĘŚĆ IV - 12.200,00 zł, CZĘŚĆ V - 4.880,00 zł, CZĘŚĆ VI - 6.100,00 zł, CZĘŚĆ VII - 9.760,00 zł, CZĘŚĆ VIII - 9.760,00 zł.
Data zamieszczenia informacji