Nr postępowania DZ/UD/341/080/06

przetarg nieograniczony na remonty chodników na ulicach miasta Poznania

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty dla poszczególnych Części uznane zostały następujące oferty: - dla części I: Zakład Brukarski Stefan Kierstein, os. Oświecenia 8/4, 61-205 Poznań, z ceną brutto: 22.602,90zł zł; - dla części II : P.P.U.H. Nortex Stanisław Konwisarz, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, z ceną brutto: 47.633,13 zł; - dla części III : P.P.U.H. Nortex Stanisław Konwisarz, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, z ceną brutto: 30.859,13 zł; - dla części IV : P.P.U.H. Nortex Stanisław Konwisarz, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, z ceną brutto: 97.335,46 zł; - dla części V : P.P.U.H. Nortex Stanisław Konwisarz, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, z ceną brutto: 80.606,30 zł; - dla części VI : P.P.U.H. Nortex Stanisław Konwisarz, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, z ceną brutto: 55.153,03 zł; - dla części VII : P.P.U.H. Nortex Stanisław Konwisarz, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, z ceną brutto: 121.971,77 zł; - dla części VIII : Zakład Drogowo-Budowlany Kaszkowiak Władysław, ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań,, z ceną brutto: 266.533,58 zł; - dla części IX : Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera , ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo, z ceną brutto: 157.380,09 zł; - dla części X : Zakład Drogowo-Budowlany Kaszkowiak Władysław, ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań, z ceną brutto: 533.490,12 zł; - dla części XI: Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5B,62-040 Puszczykowo, z ceną brutto: 302.547,80 zł
Data zamieszczenia informacji