Nr postępowania DZ.IS.341.113.2017

Serwis detekcji i konstrukcji wsporczych na terenie miasta Poznania w latach 2018-2020 ? część I, II i III

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania (w odniesieniu do wszystkich części) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w każdej z części oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Kwota przeznaczona na realizację wynosi:
- część I: 799 869,00 zł brutto
- część II: 799 869,00 zł brutto
- część III: 799 869,00 zł brutto
natomiast złożone zostały oferty z cenami:
Część I:
Oferta nr 1: PERFECT ELECTRO Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn, z ceną brutto 2 164 478,83 zł
Oferta nr 2: Zakład Usługowy INSTALTECH H. Perz ul. Wawrzyniaka 5, 63-020 Zaniemyśl, z ceną brutto 892 449,65 zł
Część II:
Oferta nr 1: PERFECT ELECTRO Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn, z ceną brutto 2 125 077,20 zł
Oferta nr 2: Zakład Usługowy INSTALTECH H. Perz ul. Wawrzyniaka 5, 63-020 Zaniemyśl, z ceną brutto 848 021,11 zł
Część III:
Oferta nr 1: PERFECT ELECTRO Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn, z ceną brutto 1 664 983,72 zł
Oferta nr 2: Zakład Usługowy INSTALTECH H. Perz ul. Wawrzyniaka 5, 63-020 Zaniemyśl, z ceną brutto 932 687,01 zł

 
Data zamieszczenia informacji