Nr postępowania DZ/UL/341/218/06

Świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie awaryjnego usuwania z jezdni i chodników substancji stałych, stanowiących zanieczyszczenie spowodowane zdarzeniem komunikacyjnym

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały: - dla wykonania CZĘŚCI I (świadczenie usług z wykorzystaniem dźwigu samochodowego o udźwigu min 10 Mg) ? oferta złożona przez ENERGETYKĘ POZNAŃSKĄ Zakład Transportu Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań z ceną brutto 15.811,20 zł, - dla wykonania CZĘŚCI II (świadczenie usług z wykorzystaniem ładowarki kołowej o pojemności łyżki min 0,4m3) ? oferta złożona przez ALKOM Firma Handlowo-Usługowa mgr inż. Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań z ceną brutto 20.340,00 zł, - dla wykonania CZĘŚCI III (świadczenie usług z wykorzystaniem samochodu ciężarowego samowyładowczego o ładowności min 5 Mg i długości skrzyni ładunkowej min 6m) ? oferta złożona przez ALKOM Firma Handlowo-Usługowa mgr inż. Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań z ceną brutto 25.620,00 zł, - dla wykonania CZĘŚCI IV (świadczenie usług z wykorzystaniem zamiatarki ulicznej) ? oferta złożona przez ALKOM Firma Handlowo-Usługowa mgr inż. Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań z ceną brutto 25.680,00 zł, - dla wykonania CZĘŚCI V (świadczenie usług z wykorzystaniem piaskarki samochodowej) ? oferta złożona przez ALKOM Firma Handlowo-Usługowa mgr inż. Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań z ceną brutto 25.680,00 zł.
Data zamieszczenia informacji