Nr postępowania DZ/UL/341/006/07

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę ?POŁYSK II? Sp. z o.o., ul. Czwartaków 25, 61-495 Poznań, z ceną brutto: 77.445,60 zł.
Data zamieszczenia informacji